ICEDEM 2018 | Dalian, China | December 29-30, 2018

  • Home
  • Committee 组委会

组委会

General Chairs
Prof. Xiaonan Xiao, Xiamen University, Tan Kah Kee College, China
Prof. B. Li, Xi'an University of Posts & Telecommunications, China
Program Chairs
Prof. W. Guo, Jinan University, China
Prof. Z. Chen, Fujian Normal University, China
Prof. H.X. Zhao, Dalian Vocational & Technical College, China
Technical Program Committee
Prof. Xueyan Lin, Beijing University of Posts and Telecommunications, China
Prof. Joseph Yu-shek CHENG,City University of Hong Kong, Hong Kong
Prof. Xifu Xu, Shandong University
Prof. Qingao Yue, Dalian Maritime University
Prof. Jun LIN, Xian Jiaotong University
Prof. Cheng-Ping Chang, National University of Tainan, Taiwan
Prof. Jiafeng Liu, The School of History and Culture, Shandong University, China
Prof. Arturo Díaz Suárez, Faculty of Sport Sciences, University of Murcia, Spain
Prof. Fangwen Zhu, Shanghai University
Prof. Shuangmei Liu, Nanchang University
Prof. Deyun Mo, Lingnan Normal University
Prof. Mengxi Xu, Nanjing Institute of Technology
Prof. Shijun Yang, China Three Gorges University
Prof. Shaorong Feng, Xiamen University
Prof. Cristina Maria Junceiro Novo, Polytechnic Institute of Santarém, Portugal
Prof. Jianqiang Liu, Shandong University
Prof. Boyu Sun, Zhejiang Ocean University
Prof. Jun Huang, China Jiliang University
Prof. Ghenadii Korotcenkov,Gwangju Institute of Science and Technology, Korea
Prof. Mei Liu, Shanghai University
Prof. Yijun Xia, Tongji University
Dr. Tan Chee-fai, Universitiy Teknikal Malaysia Melaka, Malaysia
Prof. J. Luo, Wuhan University of Technology, China
Prof. Lixin Guo, Northeastern University China